• Home
 • Blog
 • Sprzedaż suplementów diety i witamin online – co powinieneś wiedzieć?

Sprzedaż suplementów diety i witamin online – co powinieneś wiedzieć?

Rynek suplementów diety i witamin w Polsce rośnie z roku na rok. Co ważne, coraz więcej młodych Polaków i Polek chce zadbać o swoją kondycję fizyczną. Jak się okazuje, to właśnie osoby młode najczęściej kupują suplementy i witaminy. W rezultacie każdego roku jest coraz więcej firm żywo zainteresowanych sprzedażą takich produktów przez internet. Co Ty, jako właściciel sklepu internetowego, powinieneś wiedzieć na temat magazynowania i sprzedawania suplementów diety? 

 

Według danych instytutu PMR rynek suplementów diety w Polsce był w zeszłym roku wart prawie 6 miliardów złotych. Dynamika wzrostu tego sektora to 2,6% rocznie (co jednak oznacza zauważalny spadek w porównaniu z 6,7% w 2019 roku, czyli sprzed pandemii). 42% Polek i 33% Polaków kupuje suplementy diety i witaminy.

 

Co ciekawe, te preparaty są najpopularniejsze w grupie wiekowej 18-34 (aż 45% badanych reprezentujących tę grupę przyznało, że kupuje suplementy diety). Oznacza to, że są to głównie osoby, dla których naturalnym środowiskiem, także jeśli chodzi o zakupy suplementów i witamin, jest internet. W rezultacie oferta internetowych aptek i sklepów oferujących suplementy diety jest każdego roku coraz szersza.

 

Jakie suplementy diety kupują Polacy? Najpopularniejsze kategorie to:

 

 • Probiotyki
 • Magnez
 • Preparaty na kości i stawy
 • Preparaty multiwitaminowe i wielominerałowe

 

Jednak jeśli potencjał tego rynku zainteresował Cię jako przedsiębiorcę, musisz wiedzieć, że zanim będziesz mógł rozpocząć legalną sprzedaż tego typu preparatów, należy spełnić szereg wymagań, przede wszystkim związanych z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 

Sprzedaż istniejących suplementów diety

 

W pierwszym scenariuszu zakładamy, że chcesz po prostu oferować w swoim sklepie suplementy i witaminy, które już są legalnie dostępne na rynku. Co powinieneś w takim wypadku zrobić? Zwróćmy uwagę na kilka elementów:

 

 • Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.), podmiot sprzedający suplementy diety i witaminy obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Taki wniosek powinieneś złożyć do właściwego urzędu na 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

 

 • Czeka Cię sporo pracy jeśli chodzi o właściwe oznakowanie oferowanych suplementów. Oto wykaz ustaw, z którymi powinieneś się zapoznać:
   

a)      Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.)

b)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425, z późn. zm.)

c)       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.)

d)      Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. Urz. UE L 12 z 18.01.07)

e) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. UE L 136 s.1, z późn. zm.)

 

Kompletne informacje w tym zakresie znajdziesz np. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Sprawa jest jeszcze bardziej złożona, jeśli chcesz wprowadzić do obrotu nowy preparat witaminowy lub suplement diety.

 

Sprzedaż nowych suplementów diety i witamin

 

Zgodnie ze wspomnianą już ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, firma, która po raz pierwszy wprowadza do obrotu handlowego nowy suplement diety, musi złożyć stosowny wniosek do GIS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które chcą oferować nowe preparaty z następujących kategorii:

 

 • suplementy diety
 • żywność wzbogacana
 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt
 • preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż te wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 (od 22 lutego 2020)
 • preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z hydrolizatów białkowych (od 22 lutego 2021r.)
 • środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (od 27 października 2022 r.)

 

W zgłoszeniu należy podać nazwę produktu, dane producenta, a także wzór oznakowania w języku polskim. W trakcie procesu rozpatrywania Twojego wniosku GIS może poprosić o dodatkowe dokumenty, na przykład opinię jednostki naukowej lub Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Powiadomienie GIS o zamiarze wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu odbywa się z pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny pod tym adresem. Znajdziesz tam też więcej informacji, które są niezbędne do legalnej sprzedaży suplementów diety i witamin w Polsce.

 

Magazynowanie i wysyłka suplementów diety

 

Załóżmy na potrzeby tego artykułu, że wszelkie formalności masz już za sobą, Twój sklep już działa i szykujesz się do obsługi pierwszych klientów. W ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia znajdziesz zasady, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi magazynowanie, transport i wysyłkę tego typu produktów.

 

Oto kluczowe elementy, na które powinieneś zwrócić uwagę:

 

HACCP

 

To w skrócie system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Obowiązuje on zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych). System HACCP muszą mieć wdrożony wszyscy operatorzy żywności bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności[3]. Oznacza to również sklepy internetowe, które wprowadzają środki spożywcze do obrotu. W praktyce system HACCP nie odbiega znacząco od norm GMP/GHP, jednak w tym wypadku ważne jest dokładne opisanie procedury produkcji/przetwarzania żywności i identyfikacja punktów kontrolnych, które jednocześnie wiążą się z potencjalnym zagrożeniem produkowanych/przechowywanych preparatów.

 

Jeśli zdecydujesz się na outsourcing logistyki (o tym za chwilę), upewnij się, że partner logistyczny, którego wybierzesz, spełnia te wymogi. Na przykład magazyny Omnipack działają w pełnej zgodności z zasadami HACCP i GMP/GHP. 

W Omnipack specjalizujemy się w realizacji zamówień witamin i suplementów. Jeśli zastanawiasz się, jak zaplanować logistykę swoich produktów, chętnie Ci w tym pomożemy.

Skontaktuj się z nami!

 

ZASADY FIFO I FEFO

 

W przypadku witamin i suplementów diety, podobnie jak w wypadku innych produktów spożywczych, kluczowy jest monitoring dat przydatności do spożycia. Wszystkie suplementy, które magazynujesz w swoim sklepie, powinny być stale monitorowane właśnie pod kątem dat ważności. Aby ułatwić ten monitoring, sklepy internetowe i firmy logistyczne stosują dwie metodologie:

 

 • FEFO: z angielskiego First End First Out, czyli w skrócie wysyłkę należy rozpocząć od produktów z najkrótszym czasem przydatności do spożycia.
 • FIFO: First In First Out. W pierwszej kolejności wysyłasz produkty, które najwięcej czasu spędziły na Twoim magazynie (pierwsze przyjechały, pierwsze wyjechały).

 

Pamiętaj też, że produkty, których termin przydatności wynosi mniej niż tydzień, w ogóle nie powinny być wysyłane do klientów. Do efektywnego monitoringu dat przydatności do spożycia przyda się zaawansowany system zarządzający magazynem (WMS – Warehouse Management System). W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadami FEFO i FIFO, dzięki czemu nie ma obaw, że składowane u nas produkty przekroczą datę przydatności do spożycia. 

 

ZGODA SANEPIDU

 

Potrzebna będzie też zgoda Sanepidu na przechowywanie produktów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach (a właśnie coś takiego ma miejsce w przypadku witamin i suplementów diety) i wysyłanie ich do klientów. W Omnipack posiadamy niezbędne zgody do przechowywania i wysyłania produktów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach.

Postaw na centrum logistyczne, które ma wszystkie niezbędne zgody i certyfikaty, aby przechowywać witaminy i suplementy diety.

Skontaktuj się z nami

 

ODPOWIEDNIA TEMPERATURA

 

Na koniec, należy zadbać o odpowiednią temperaturę. Zapoznaj się z etykietami sprzedawanych produktów. Każdy z nich ma określone wymagania dotyczące warunków przechowywania, także w zakresie temperatury. Twoją rolą, jako sprzedawcy, jest zapewnienie warunków wskazanych przez producenta. Nasze magazyny są przystosowane do przechowywania produktów spożywczych. Wszystkie nasze pomieszczenia są odpowiednio ogrzewane/chłodzone lub wentylowane. Dlatego możemy zaoferować przechowywanie witamin i suplementów zgodnie z wymogami producenta.

 

Wysyłka za granicę

 

A co jeśli chciałbyś obsługiwać klientów nie tylko z Polski, ale i z całej Europy, a może nawet świata? Ogólne zasady, jeśli chodzi o państwa UE, znajdziesz tutaj. Najbezpieczniej jednak jest założyć, że przed wysyłką produktów do danego kraju, sprawdzisz konkretne wymagania obowiązujące właśnie tam. W ten sposób unikniesz przykrych sytuacji, mogących wynikać z niedostosowania oferty lub przesyłki do lokalnych wymogów.

 

A jak sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych? Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga, aby producent (lub dystrybutor) powiadomił ją, jeśli zamierza sprzedawać w USA suplement diety zawierający tzw. „nowy składnik diety”. W takiej sytuacji należy wykazać, że składnik jest bezpieczny do stosowania, chyba że został już uznany za substancję spożywczą i jest obecny w żywności. W takim wypadku konieczne jest udokumentowanie, że sprzedawane suplementy diety zawierają składniki diety, które zostały wprowadzone do obrotu przed 15 października 1994. Więcej informacji (w języku angielskim) znajdziesz tutaj.

 

Współpraca z partnerem logistycznym w zakresie fulfillmentu suplementów diety

 

Spełnienie wszystkich regulacji i wymagań dotyczących przechowywania, transportowania i wysyłki suplementów diety i witamin do klientów może być trudne w realizacji, szczególnie dla mniejszych firm. W takim wypadku outsourcing logistyki może być najlepszym rozwiązaniem. Właśnie czymś takim zajmuje się Omnipack.

 

Obsługa firm zajmujących się sprzedażą witamin i suplementów to jedna z naszych głównych specjalizacji. Mamy w portfolio wiele marek z tej kategorii, w tym niemiecką firmę Monte Nativo, fińskiego producenta suplementów, firmę Aavalabs oraz brytyjską markę Comfort Click. 

 

Pomagamy sklepom internetowym z całej Polski i Europy wysyłać do klientów produkty spożywcze (także leki, suplementy diety i witaminy) w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Mamy niezbędne pozwolenia Sanepidu i wdrożone dobre praktyki GMP/GHP. Zapraszamy serdecznie do współpracy! Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby poznać szczegóły!

Zobacz ile możesz zyskać, outsourcując swoją logistykę do firmy fulfillmentowej, specjalizującej się w branży witamin i suplementów.

Sięgnij po darmową wycenę!

shareUdostępnij post

AntyKryzysowa Paczka Wiedzy

Darmowe materiały dla e-sklepów na Twojej skrzynce mailowej!

Zapisz się

Zobacz podobne

5 usprawnień logistycznych, które pokochają Twoi klienci
5 usprawnień logistycznych, które pokochają Twoi klienci

Rośnie znaczenie logistyki w strukturze całego przedsiębiorstwa - to już nie tylko zapakowanie paczki...

Czytaj więcej
Magazyn może działać lepiej 1/3: Sprawne dostawy
Magazyn może działać lepiej 1/3: Sprawne dostawy

Jakie obszary w funkcjonowaniu każdego magazynu najczęściej potrzebują usprawnienia? Dlaczego branża...

Czytaj więcej
6 częstych błędów, które eCommerce popełnia w logistyce
6 częstych błędów, które eCommerce popełnia w logistyce

„Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Ciężko podważyć słuszność tego powiedzenia, natomi...

Czytaj więcej
Magazyn może działać lepiej 2/3: Kompletacja zamówień
Magazyn może działać lepiej 2/3: Kompletacja zamówień

Szybkie kompletowanie zamówień musi działać według strategii i w oparciu o technologię. Wśród właścic...

Czytaj więcej
Dlaczego tylko 4% polskich eCommerców sprzedaje za granicą?
Dlaczego tylko 4% polskich eCommerców sprzedaje za granicą?

Liczba sklepów online z roku na rok rośnie. Coraz więcej z nich otwiera się także na sprzedaż zagrani...

Czytaj więcej