• Home
  • Blog
  • Czy outsourcing logistyki może być ratunkiem przed uderzeniem inflacji i kryzysu w strukturę kosztową eCommerce?

Czy outsourcing logistyki może być ratunkiem przed uderzeniem inflacji i kryzysu w strukturę kosztową eCommerce?

Logistykę sklepu internetowego można prowadzić w oparciu o dwa modele – outsourcing logistyki do specjalistycznej firmy jak i prowadzenie własnego magazynu. W sytuacji rosnącej inflacji i zagrożenia kryzysem gospodarczym lokowanie kapitału we własny magazyn może stanowić spore zagrożenie dla biznesu. 

 

 

Stosunek kosztów stałych do zmiennych 

 

Ryzyko prowadzenia własnego magazynu wynika z niekorzystnej struktury kosztów, w której największy udział mają koszty stałe – niezależne od wolumenu aktualnej sprzedaży. 

 

 

Rozkład kosztów stałych we własnym magazynie

 

Struktura kosztów stałych w magazynie wysyłającym 3000 paczek miesięcznie wygląda następująco, jak możemy zauważyć największą część stanowi powierzchnia, której udział w całości kosztów stałych to aż 63,2%. Drugi największy wkład, którego udział to 32,2% stanowią pracownicy. Trzeci koszt to media, których udział to pozostałe 4,6%.

 

Na poniższych strukturach widzimy jak wygląda rozkład kosztów w stabilnych warunkach biznesowych.

Zródło: opracowanie własne

 

 

Zobaczmy jak wygląda struktura kosztów w rozwiązaniu własny magazyn i fulfillment dla eCommerce wysyłającego 3000 paczek miesięcznie.

Zródło: opracowanie własne

 

Jak możemy zauważyć we własnym magazynie koszty stałe sięgają aż 92%. Przy tym rozwiązaniu koszty stałe obejmują powierzchnię magazynową, pracowników oraz media. W skład kosztów zmiennych wchodzą jedynie materiały pakownicze, które stanowią jedyny koszt zmienny, uzależniony od sprzedaży, stanowiący jedynie 8%.

 

Alternatywą może być outsourcing logistyki, czyli rozwiązanie jakim jest fulfillment, gdzie udział kosztów stałych do zmiennych rozkłada się w rentowniejszych dla biznesu proporcjach.

Zródło: opracowanie własne

 

Jak widzimy koszt stały wynosi dla fulfillmentu 51%. Poprzez koszt stały rozumie się jedynie opłatę za magazynowanie stocku. Pozostałe 49%, tak więc prawie połowa to koszty zmienne uzależnione od poziomu sprzedaży, są to materiały do pakowania oraz koszty wydania paczek, czyli pracownicy. Czym więcej sprzedajesz tym Twoje koszty rosną. Jednak jeśli tymczasowo w Twojej firmie pojawił się zastój, bądź sprzedaż tymczasowo zmalała twoje koszty również się zmniejszyły. Sklepy internetowe charakteryzujące się większym wolumenem i wysoką rotacją z m2 mogą poziom kosztów stałych zredukować nawet  poniżej 40%.

 

Inflacja podnosi koszty prowadzenia logistyki 

 

Aktualnie rosnąca inflacja z miesiąca na miesiąc zwiększa koszty prowadzenia własnych procesów logistycznych w sklepie internetowym.

 

Popatrzmy jak rosną koszty na wysyłkę jednej paczki w rozwiązaniu fulfillment i własny magazyn dla eCommerce  wysyłającego 3000 paczek miesięcznie

Zródło: opracowanie własne

 

Jednostkowa wysyłka paczki z zewnętrznego centrum logistycznego jest podniesiona o 112%, czyli o aktualny współczynnik inflacji, który na potrzebę tego opracowania został przyjęty na poziomie 12%.

 

Wyższy wzrost jest widoczny dla własnego magazynu – plasuje się on w okolicach 136%. Skąd biorą się tak duże różnice? W przypadku własnego magazynu kosztem stałym jest powierzchnia magazynowa, pracownicy oraz media. Media dla małych i średnich przedsiębiorstw w ostatnim okresie zaliczyły wyższy wzrost niż sama inflacja. Na potrzeby opracowania, przyjęte zostało, że w magazynach głównym medium jest gaz (ok. 80%), który dla przedsiębiorstw podrożał średnio o 300%. Przyjmując, że pozostałe 20% mediów to prąd, który zaliczył wzrost o 100%, przy czym koszt kadry pracowniczej oraz powierzchni wzrósł o przyjmowaną 12% inflację dodając koszty zmienne, czyli materiały opakowaniowe powiększone o inflację przekłada się to na ogólny wzrost na poziomie 136%.

 

Obrazując wzrost kosztu mediów o 300% dla eCommerce wysyłającego 3000 paczek miesięcznie jest to podwyżka o 10 tysięcy złotych samej opłaty za media w jednym miesiącu.

 

W centrum fulfillmentowym różnica we wzroście kosztów wynika z wcześniej przytoczonej różnicy w strukturze kosztów w stosunku do własnego magazynu. Przy outsoursingu logistyki nie są brane pod uwagę koszty mediów oraz pracowników. Pracownicy stanowią koszt zmienny, zależny od ilości wysyłanych paczek klienta. Powierzchnia magazynowania stanowi główny koszt stały podlegający podwyżce w związku z inflacją.

 

Inflacja + spadek wolumenu sprzedaży o 25%

 

Eskalacja inflacji przekładająca się na wzrost kosztów prowadzenia biznesu, podnosi ryzyko pojawienia się kryzysu gospodarczego, którego efektem może być spadek sprzedaży w eCommerce. Przedstawiamy jak w momencie spadku wolumenu i nakładających się przyrostów inflacyjnych zachowa się  jednostkowy koszt wysyłki paczki.

 

Jak podnoszą się koszty na wysyłkę 1 paczki dla eCommerce  wysyłającego 3000 paczek miesięcznie przy spadku wolumenu o 25% w perspektywie wysyłki z własnego magazynu oraz z zewnętrznej firmy logistycznej (bez redukcji powierzchni składowania - zakładając, że zmiana jest krótkotrwała)

Zródło: opracowanie własne

 

Wzrost kosztów na wysyłkę jednej paczki przy 25% spadku wolumenu to aż 177% we własnym magazynie. Głównym czynnikiem odpowiadającym za rosnące koszty przy nagłym spadku wolumenu są kadry pracownicze. W przypadku nagłego spadku albo wahań w sprzedaży nie redukuje się etatów, w efekcie mimo, że obroty w firmie są dużo niższe koszty pozostają na takim samym poziomie, a nawet wyższym jeżeli weźmiemy pod uwagę rosnące ceny.

 

W przypadku fulfillmentu przy spadku wolumenu sprzedaży zabezpieczeniem dla biznesu jest struktura kosztów (koszty stałe 51%, koszty zmienne 49%). W przeciwieństwie do rozwiązania jakim jest własny magazyn korzystający z zewnętrznego fulfillmentu, kadry pracownicze to koszt zmienny zależny od poziomu sprzedaży, dzięki temu rozwiązanie fulfillment zapewnia natychmiastową redukcję kosztów zatrudnienia. Podsumowując klient centrum fulfillmentowego ponosi koszt pracownika jedynie w perspektywie wysyłanych przez siebie paczek, jeżeli więc liczba realizowanych zamówień spada, tak samo spada koszt pracownika, który jest wprost proporcjonalny. Dlatego centrum fulfillmentowe zalicza mniejszy wzrost kosztów, różnica wynosi prawie 50 punktów procentowych. Wzrost ceny wysyłki paczki wynosi tutaj 131%, głównym powodem rosnącej opłaty jest koszt powierzchni magazynowej. Przy mniejszej sprzedaży przekładającej się na niższą rotację asortymentu, sklep zajmuje więcej przestrzeni magazynowego niż miało to miejsce przed spadkiem wolumenu. 

 

Inflacja zwiększa koszty procesów logistycznych. Podwyżki najbardziej uderzają w małych i średnich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z własnego magazynu, gdzie struktura bazuje na kosztach stałych. Przy inflacyjnym wzroście, koszt paczki wzrasta tu o 136 proc. Dodając do tego możliwy spadek wolumenu o 50 proc., firmy są narażone na podniesienie kosztu paczki o 260 proc. O plus, minus 100 proc. więcej niż w przypadku fulfillmentu, gdzie dzięki konsolidacji wielu sprzedawców w jednym miejscu możemy zapewnić gwarancję cen, a struktura kosztów o większym udziale kosztów zmiennych determinuje zmniejszenie opłat przy spadku wolumenu. Myślę, że w kryzysowych czasach fulfillment stanowi bezpieczniejszą alternatywę.

Rafał Szcześniewski

Founder i CLO w Omnipack

 

 

Jak podnoszą się koszty na wysyłkę jednej paczki dla eCommerce  wysyłającego 3000 paczek miesięcznie przy spadku wolumenu o 50% w perspektywie wysyłki z własnego magazynu oraz z zewnętrznej firmy logistycznej (bez redukcji powierzchni składowania - zakładając, że zmiana jest krótkotrwała)

Zródło: opracowanie własne

 

Kolejne spadki sprzedaży intensyfikują proces rosnących kosztów logistycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. W eCommerce spadek wolumenu o 50%  podczas kryzysu to już trudna, aczkolwiek niestety możliwa wizja biznesu. Jak widzimy na powyższym wykresie koszt jednostkowy na wysyłkę paczki podnosi się w tym wariancie aż o 260% przy prowadzeniu własnego magazynu. Niebezpieczeństwo dla płynności finansowej firmy jest znaczące nawet w krótkookresowej perspektywie spadku. Zmniejszenie sprzedaży może być szczególnie niebezpieczne dla firm bazujących na modelach biznesowych nastawionych na realizację wysokiej skali, a nie wysokomarżowych. W tym przypadku zniżka o takiej skali może zachwiać stabilność biznesu nawet w krótkim czasie.

 

W momencie ryzyka spadku wolumenu warto rozważyć alternatywne rozwiązania dla logistyki biznesu. Zewnętrzny fulfillment to dobra strategia na przetrwanie kryzysu, pozwalająca dużo łagodniej przetrwać krótkookresowe spadki wolumenu. Wzrost kosztu jednostkowego na paczkę przy outsourcingu - 169% w porównaniu do własnego magazynu, gdzie przyrost osiągnął 260%. Fulfillment jest bardziej niezależny od spadku wolumenu dzięki czemu koszty nie narastają tak wysoko jak w sytuacji prowadzenia własnego magazynu. Różnica we wzroście kosztów pomiędzy fulfillmentem a własnym magazynem to prawie 100%!

 

Komplementarne czynniki z obszaru logistyki wpływające na bezpieczeństwo biznesu w czasie kryzysu.

 

 

  • Niższe ceny za opakowania

 

Firma logistyczna, posiadająca własne centra fulfillmentowe i konsolidująca setki klientów, wysyłających tysiące paczek dziennie może pozwolić sobie na lepsze kontrakty z producentami opakowań. Jako większe przedsiębiorstwo jest w stanie wynegocjować korzystniejsze stawki za opakowania dla swoich klientów. Dzięki podpisywaniu umów na większe ilości i na dłuższy czas centra logistyczne mogą zapewnić gwarancję cen na dłuższy okres. Przykładowo firma logistyczna Omnipack zapewnia swoim klientom stałość kosztów w perspektywie roku, indeksując konieczne podwyżki jedynie raz do roku. W perspektywie częstych wzrostów cen jakie mają miejsce w perspektywie roku; na media - gaz i prąd ale także na materiały pakownicze, które również znacząco podrożały może to oznaczać dodatkową oszczędność. 

 

  • Lepsze stawki za kuriera

 

Sytuacja wygląda podobnie jeśli weźmiemy pod uwagę koszty kuriera. Duża firma logistyczną posiada zwykle bardzo korzystne warunki współpracy z kurierami. Dzięki temu jest w stanie zapewnić swoim klientom lepsze stawki niż byłyby dla nich możliwe do wynegocjowania pracując na własną rękę. Jak w przypadku materiałów do pakowania, podobnie wynika to z faktu konsolidowania wielu wysyłek w jednym miejscu i możliwości rozłożenia kosztów dojazdu przewoźnika na wiele podmiotów. 

 

  • Elastyczna kadra pracownicznicza

 

Zarządzanie kadrą pracowniczą to nie lada wyzwanie. Mając mały magazyn zatrudniający na przykład dwóch pracowników, przy absencji jednego z nich efektywność pracy spada o 50%. Mając na uwadze, że klienci eCommerce są coraz bardziej wymagający i oczekują szybkiej realizacji zamówień ciężko sobie na to pozwolić. Zatrudnianie dodatkowych osób również może być nieopłacalne dla biznesu, wraz z rozwojem kadry pracowniczej pojawia się dodatkowa potrzeba posiadania jednostki zarządzającej. Opłacalną alternatywą może być więc outsourcing logistyki, gdzie odpowiedzialność za kadry pracownicze jest po stronie firmy logistycznej. Z racji, że centrum logistyczne jest większe i zatrudnia wielu pracowników oraz posiada jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie zespołem współczynnik absencji nie jest tu problem. Przy dużym zespole jaki pracuje w centrum fulfillmentowym Omnipack poziom absencji utrzymuje się średnio na poziomie  5%, co nie wpływa na efektywność i gotowość do wykonania zakładanych prac. Klient ma pewność, że jego zamówienia zostaną zrealizowane na czas i nie musi się martwić organizacją pracy magazynu. 

 

Oprócz absencji pracowników jest również ich rotacja, która potrafi znacząco obniżyć produktywność operacji magazynowych. Opierając się na tym samym przykładzie małego magazynu zatrudniającego 2 pracowników, odejście jednego pracownika rocznie, przy założeniu braku zmian etatowych, daję rotację 50%. Dochodzące do tego koszty szkoleniowe nowego pracownika przekładają się na duży nakład pracy. W centrum fulfillmentowym rotacja pracowników jest nieodzowną częścią  funkcjonowania magazynu. Jednak przy dużym zespole rotacja, która średnio wynosi 10% nie ma wpływu na jakość pracy magazynu. Dodatkowo profesjonalna firma logistyczna posiada wysoce wykwalifikowany zespół szkoleniowy, który łatwo i szybko wdraża nowych pracowników. 

 

  • Mniejsze koszty magazynowania

 

Koszt wynajmowanego magazynu to nie tylko koszt powierzchni magazynowej. Cała ¼ powierzchni ma tylko przeznaczenie operacyjne. Posiadając magazyn o wielkości 200 m2, aż 40m2 to konieczne dla funkcjonowania magazynu - alejki, stacje pakownicze, przestrzeń socjalna oraz obszar związany z przyjmowaniem dostaw oraz wysyłką towarów. 

 

W centrum fulfillmentowym klienci płacą jedynie za zajmowaną przestrzeń magazynową, nie są obciążeni za przestrzeń która jest wykorzystywana operacyjnie do realizacji zamówień. Oznacza to dodatkową korzyści w postaci zmniejszenia kosztów za opłatę powierzchni magazynowej.

 

  • Optymalizacja operacji logistycznych dzięki WMS

 

Zaawansowany WMS, czyli warehouse management system to konieczność w wysokiej jakości magazynach obsługujących większe wolumeny. System pozwala na lepszą redukcję zajmowanej przez stock przestrzeni, dzięki dokładniejszym wymiarowaniu asortymentu. Pozwala to na efektywniejsze zarządzanie przestrzenią dzięki jej maksymalizacji, co przekłada się na niższe koszty magazynowania. Przykładowo dzięki zaawansowanemu systemowi WMS można zredukować ilość zajmowanego miejsca nawet o 40%, czyli jeśli produkty zajmowały powierzchnię 1600 m2 to po redukcji można umieścić je na powierzchni 960m2. WMS wspiera procesy pakowania, magazynowanie i wydawania zamówień dla lepszej wydajności. Poprawienie efektywność działań logistycznych w magazynie może być szczególnie istotne w perspektywie rosnących obecnie kosztów.

 

 

Outsourcing logistyki ratunkiem dla struktury kosztów w eCommerce

 

Fulfillment może stanowić bezpieczną alternatywę dla logistyki prowadzonej przez własny magazyn w czasie rosnących kosztów spowodowanych inflacją i kryzysem gospodarczym. Utrzymanie własnego magazynu chłonie co miesiąc ogromny kapitał niezależnie od poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa. Jak pokazaliśmy na opracowanych danych - wraz z nakładającą się inflacją i potencjalnym spadkiem  wolumenu stabilność finansowa eCommerce może być mocno nadwyrężona. Warto więc rozważyć opcję fulfillmentu, gdzie koszty są skorelowane z poziomem sprzedaży, a spadki wolumenu nie przekładają się na gigantyczne wzrost realizacji zamówień.

 

Jeśli chcesz porozmawiać na ten temat z naszymi specjalistami, albo interesuje Cię oferta, dająca bezpieczeństwo Twojej logistyce w czasach rosnącej inflacji skontaktuj się z nami!

 

shareUdostępnij post

AntyKryzysowa Paczka Wiedzy

Darmowe materiały dla e-sklepów na Twojej skrzynce mailowej!

Zapisz się

Zobacz podobne

Omnipack jako Perspektywiczna Firma Logistyczna
Omnipack jako Perspektywiczna Firma Logistyczna

8 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się XV Gala Logistyki, Transportu i Produkcji. Firma Omnipack...

Czytaj więcej
Omnipack na XI edycji Targów eHandlu
Omnipack na XI edycji Targów eHandlu

9 listopada 2016 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyły się XI Targi eHandlu, na których Omnipack...

Czytaj więcej
Jak działają kurierzy i poczta? [COVID-19 update]
Jak działają kurierzy i poczta? [COVID-19 update]

Otrzymujemy od naszych przewoźników aktualizacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu, jakie powoduje kor...

Czytaj więcej
Amazon.pl - zarejestruj się już teraz!
Amazon.pl - zarejestruj się już teraz!

Amazon oficjalnie ogłosił start prac nad polską wersją serwisu. Mimo że nie podał dokładnej daty jego...

Czytaj więcej
Otwieramy nowe centrum logistyczne w Nadarzynie [FOTORELACJA]
Otwieramy nowe centrum logistyczne w Nadarzynie [FOTORELACJA]

Fotorelacja z otwarcia nowej przestrzeni magazynowej w Nadarzynie dla Omnipack. Kolejny magazyn, opis...

Czytaj więcej
Przesyłki eCommerce do Czech - Zásilkovna i Omnipack łączą siły
Przesyłki eCommerce do Czech - Zásilkovna i Omnipack łączą siły

Właściciele polskich eSklepów coraz odważniej wkraczają ze sprzedażą na sąsiednie rynki. Teraz, dzięk...

Czytaj więcej
Rynek pracy w sektorze logistyki
Rynek pracy w sektorze logistyki

Jakie zmiany widać na rynku pracy w sektorze logistyki? Jak zmieniły się oczekiwania pracodawców i ka...

Czytaj więcej
Omnipack na podium E-Commerce Germany Awards 2019 🏆
Omnipack na podium E-Commerce Germany Awards 2019 🏆

Omnipack zdobył drugą nagrodę w kategorii „Najlepsze rozwiązanie logistyczne” podczas tegorocznej edy...

Czytaj więcej